GENDEROVÉ AUDITY A JINÉ PTÁKOVINY

20/09/2017 GENDEROVÉ AUDITY A JINÉ PTÁKOVINY

Naprosto chápu a podporuji v tomto ohledu Poláky, kteří se opět postavili proti vedení EU, která je kritizuje kvůli údajné diskriminaci žen, protože mohou odcházet do důchodu dříve než muži. EU se nám snaží vnutit nejrůznější ideologie, které popírají zdravý selský rozum. Za sebe říkám NE děkuji. I proto náš zastupitelský klub na posledním jednání zastupitelstva Moravskoslezského kraje inicioval diskuzi a následně nepodpořil bod týkající se dotace na genderový audit KÚ MSK, který by měl navrhnout "opatření", strategii a Akční plán.
Co může být výsledkem takovýchto auditů? Ano někdo říká, že genderový audit je klíčový nástroj implementace rovných příležitostí ve firmě či instituci a má pouze doporučující charakter. Tyto věci však řeší Zákoník práce, Zákon o zaměstnanosti, Antidiskriminační zákon, zákon týkající se inspekce práce a další. Navíc zastoupení žen a mužů v jednotlivých profesích a na jednotlivých úrovních rozhodovacích procesů nebude nikdy srovnatelný, jelikož jsou práce, kde jaksi z obyčejné lidské přirozenosti převládají muži nebo ženy, ať už je to dáno fyzickými dispozicemi či oblibou těch či oněch oborů.
Dodržujme zákon a stávající legislativu a nevyhazujme finanční prostředky za zbytečnosti. Používejme hlavu a zdravý selský rozum a nenechme se oblbovat vším, čím nás dnes EU krmí.
Za nedlouho na benzinových pumpách namísto 95 NATURAL, DIESEL budou obrázky koleček, čtverečků a kosočtverců. Nejsme ovce! Nebo je to příprava pro "inteligenty", kteří nás přicházejí obohatit? To opravdu chceme?

Ing. Radim Přeček, SPO Moravskoslezský kraj

 

Proč SPO?

 

  1. Chceme přímou volbu prezidenta, hejtmanů, primátorů a starostů
  2. Chceme přijetí zákona o prokázání původu příjmů a majetku, a aby byl zabaven majetek získaný nelegálním způsobem
  3. Chceme přijetí zákona o obecném referendu, kde by předmětem všelidového hlasování byly zásadní otázky domácí i zahraniční politiky
Poslední novinky